Waarom meditatie en werk zo goed samen gaan

meditatie en werk

Regelmatig mediteren heeft enorm veel voordelen. Er zijn vele onderzoeken gedaan naar de effecten van meditatie op bijvoorbeeld de gezondheid, relaties en geluk. Maar mediteren heeft ook veel positieve effecten op de prestaties op je werk (of tijdens studie of (top)sport). In dit artikel leg ik je uit waarom meditatie en werk zo goed samen gaan.

Minder stress door meditatie

Een beetje stress op je werk kan zo nu en dan best stimulerend werken. Teveel stress is echter desastreus voor je gezondheid en geestelijk gesteldheid. Teveel stress komt je prestaties op het werk dan ook helemaal niet ten goede. Regelmatig mediteren zorgt ervoor dat je minder geneigd bent om in de stress te schieten. Daarnaast zorgt mediteren ervoor dat je geest stiller wordt en je lichaam meer ontspannen. Na een stressvolle dag helpt meditatie je dus om de stress als het ware naast je neer te leggen.

Meditatie verbetert je concentratievermogen

Meditatie zorgt voor een stillere geest. En met een stillere geest is het veel gemakkelijker concentreren op belangrijke taken dan met een geest die als een hyperactief aapje alle kanten uitslingert. Regelmatig mediteren zorgt er dus voor dat je vermogen om je langere tijd op dingen te concentreren toeneemt.

Meditatie verbetert je besluitvormingscapaciteit

In stressvolle situaties ben je sneller geneigd impulsief te reageren in plaats van je beslissing goed door te denken. Dit heeft te maken met de natuurlijke, automatische, fight or flight reactie bij stress die ervoor zorgt dat op een bepaalde stimulus (iets wat de stress veroorzaakt) vrijwel meteen een respons (jouw actie) volgt. Er is dus geen ruimte voor een weloverwogen beslissing. Op je werk kan dit natuurlijk minder goed uitpakken. Meditatie helpt je gedachten te controleren en dingen in het juiste perspectief te zien. Hierdoor neemt stress af en maak je op de werkvloer beter doordachte keuzes.

Door meditatie neemt je creativiteit toe

Een drukke, volle geest laat niet heel veel ruimte voor creativiteit. Als je geest door allerlei gedachten – bijvoorbeeld zorgen over de toekomst of het steeds maar weer herleven van zaken uit het verleden – in beslag genomen wordt, krijgt creativiteit en spontaniteit weinig kans. Er is simpelweg dan geen tijd of ruimte voor. Door regelmatig te mediteren creëer je een rustigere en stillere geest die de ruimte geeft aan je creativiteit.

Meditatie vergroot je cognitieve vaardigheden

Regelmatig mediteren heeft tot gevolg dat er fysieke, blijvende, veranderingen in de hersenen plaatsvinden. Het korte- en langetermijn geheugen, concentratie en verbale vaardigheden worden daardoor verbeterd. Daarnaast zorgt meditatie voor een meer frisse, alerte en uitgeruste geest. En wordt het probleemoplossende en besluitvormend vermogen erdoor vergroot.

Door meditatie leer je beter luisteren

Hoe kun je echt naar iemand luisteren als je geest vooral heel veel lawaai aan het maken is? Een drukke geest leidt van het moment af en staat luisteren in de weg. Regelmatig mediteren helpt je stilte en ruimte te maken voor de persoon die tegenover je zit of staat. Stilte en ruimte om écht naar die persoon te luisteren. Bovendien pikt een stille en alerte geest non-verbale signalen veel sneller op dan een geest die vooral heel erg druk met zichzelf is. De kans is daardoor veel groter dat de boodschap van je gesprekpartner goed overkomt.

Door meditatie leer je beter naar je intuïtie te luisteren

Intuïtie is iets wat plaatsvindt op een ander niveau dan de denkende geest. Het is een gevoel, meestal niet meteen met ratio te onderbouwen, dat richting geeft aan je denken en handelen. Ook in werksituaties kan op je intuïtie afgaan erg belangrijk zijn en in sommige vallen echt het verschil maken. Echter, bij de meeste mensen is de geest zó aanwezig dat de intuïtie totaal overstemd wordt. Ze zijn zo druk in hun hoofd bezig, dat ze de signalen die hun intuïtie afgeeft niet horen. Meditatie leidt tot een stillere geest en dus tot meer rust en ruimte voor je intuïtie.

Je ziet het, er zijn heel veel redenen waarom meditatie en werk goed samen gaan. Niks zweverig, maar simpelweg echte aantoonbare voordelen! Eerder schreef ik ook een artikel over hoe je op je werk zelf kunt mediteren. Heel veel succes (op je werk) toegewenst!