Omgaan met stress

Eén van de meest gebruikte redenen om te mediteren is het verminderen van stress.

Stress ontstaat vaak doordat je je zorgen maakt om zaken die in de toekomst al dan niet plaats zullen vinden. Of omdat dingen niet helemaal lopen zoals jij ze graag wilt en je het gevoel hebt er geen controle op uit te kunnen oefenen.

Stress heeft een bewezen grote negatieve invloed op de gezondheid. Daarnaast veroorzaakt het de zogenaamde fight or flight reactie; de natuurlijke, en automatische, neiging om in een bedreigende situatie één van twee acties te kiezen: vechten of vluchten. Als gevolg hiervan ben je in stressvolle situaties meer geneigd impulsief te reageren in plaats van je beslissing goed door te denken. Dit kan een negatieve invloed op belangrijke besluitvormingsprocessen hebben.

Meditatie helpt je je gedachten te controleren, meer in het nu te leven en dingen in het juiste perspectief te zien. En daarmee helpt het stress te voorkomen.

Meer voordelen van meditatie:

Controle over gedachten en gedrag
Invloed van meditatie op de gezondheid
Meditatie en relaties
Meditatie en geluk
Beter presteren