Loving kindness meditatie, hoe werkt dat?

Loving kindness meditatie

We leven in een behoorlijk heftige tijd. Wie het nieuws enigszins volgt, ziet dat er momenteel bijzonder veel gevoelens van angst, woede en haat leven bij heel veel mensen in de wereld. Kijk alleen al naar de bizarre acties van Donald Trump en het vergelijkbare geluid dat Geert Wilders laat horen en de (helaas vele) mensen die zich daartoe aangetrokken voelen. Lang geleden heb ik voor mezelf de conclusie getrokken dat angst en haat niet de juiste weg zijn. En dat – hoe cliché het ook klinkt – liefde, compassie, begrip en vriendelijkheid de wereld uiteindelijk beter maken. En het begint natuurlijk bij jezelf en je kunt beginnen door in eerste instantie liefdevolle acceptatie voor jezelf te cultiveren. Loving kindness meditatie kan je daarbij helpen. Wat loving kindness meditatie precies is en hoe het werkt lees je hier.

Loving kindness meditatie

Loving kindness meditatie is een meditatietechniek gericht op het ontwikkelen van egoloze, onvoorwaardelijke en pure liefde. Het doel van loving kindness meditatie is het creëren van een diep gevoel van compassie: in eerste instantie en met name voor jezelf, maar ook voor de mensen in je omgeving en uiteindelijk voor elk levend wezen op deze aarde.

Waarom Loving kindness meditatie?

Negatieve gevoelens, naar jezelf of naar anderen, hebben een negatief effect op het gevoel van geluk dat je ervaart, je algehele gesteldheid en je gezondheid. Als jij gevoelens van pijn, boosheid en misschien zelfs haat bij je draagt, dan zorgt dat ervoor dat je lijdt. Als je daarentegen diepe gevoelens van empathie, compassie, begrip en liefde in jezelf weet los te maken, dan heeft dit een positief effect op je hart en geest, en uiteindelijk ook op je lichaam.

Als je geregeld loving kindness oefent, dan verzacht dat je hart. Het helpt je vriendelijker naar jezelf en naar anderen te zijn. En naarmate je diepere gevoelens van liefdevolle acceptatie naar jezelf en naar anderen ontwikkelt, zal je zien dat je in het dagelijkse leven ook steeds minder het gevoel hebt dat er afstand is tussen jou en andere mensen. Of dat er grote verschillen zijn tussen jullie. Het beoefenen van loving kindness meditatie helpt barrières in jezelf en ten opzichte van anderen af te breken.

Hoe werkt Loving kindness meditatie?

Loving kindness meditatie begint met het ontwikkelen van liefdevolle acceptatie naar jezelf toe. Pas als je deze gevoelens oprecht voor jezelf kunt voelen, ga je verder met het uitbreiden van deze gevoelens naar anderen. Je kunt loving kindness meditatie zo aanpakken:

 • Ga in je favoriete meditatiehouding zitten en zorg ervoor dat je comfortabel zit, zodat je dat enige tijd vol kunt houden. Vind je het moeilijk om langere tijd stil te zitten? Dan kun je ook gaan liggen. Doe je ogen dicht.
 • Richt je aandacht eerst een aantal minuten op je ademhaling. Adem in en uit vanuit je hart.
 • Probeer te achterhalen of er bepaalde negatieve gevoelens en emoties, spanningen en blokkades in je lichaam zijn. Bemerk of deze sensaties er zijn, maar hou er niet aan vast.
 • Probeer nu bewust gevoelens van liefde en vriendelijkheid voor jouzelf uit te nodigen. Wellicht door je een moment te herinneren waarin je jezelf volledig gezien en geaccepteerd voelde, en deze gevoelens van liefde en vriendelijkheid opnieuw bewust te voelen in het lichaam. Of kijk of er bepaalde uitspraken zijn die spontaan vanuit je hart naar boven komen en die uiting geven aan wat je oprecht voor jezelf wenst.
 • Start daarna met het voor jezelf herhalen van een positieve uitspraak. Bijvoorbeeld Mag ik vrij zijn van lijden en verdriet of Mag ik gezond en sterk zijn. Voel wat dat met je doet en welke gevoelens dat bij je oproept, zonder krampachtig per sé iets te willen voelen.
 • Ga daarna verder met iemand die dicht bij je staat en waar je veel om geeft. Neem deze persoon voor je en wens hem of haar al het goeds toe: Mag hij of zij gelukkig zijn, mag hij of zij vrij zijn van pijn en lijden, mag hij of zij liefde en geluk kennen.
 • Doe ditzelfde achtereenvolgens voor een persoon die je als goede vriend beschouwt, een persoon ten opzichte waarvan je neutrale gevoelens hebt en een persoon voor wie je negatieve gevoelens hebt. Je kunt ook voor deze laatste categorie personen bewust gevoelens van vriendelijkheid, vrijgevigheid en compassie proberen te ervaren. Waarbij je ook bewust gevoelens van weerzin en antipathie herkent en loslaat. En waarbij je jezelf herinnert aan het feit dat deze persoon ook een mens is, die net als jij liefde en vriendelijkheid verdient, die gevoelens van hoop en angst kent, die pijn voelt en net als jij lijdt.
 • Je kunt daarna nog verder gaan met iemand die jou daadwerkelijk (veel) pijn heeft gedaan. Dit betekent niet dat je die persoon moet vergeven wat hij of zij jou heeft aangedaan. Je herkent slechts bewust dat deze persoon ook een mens is, hoe beschadigd wellicht dan ook. En alleen als je eraan toe bent, zou je deze persoon wellicht zelfs kunnen vergeven.
 • Als je merkt dat je het moeilijk vindt positieve gevoelens voor deze persoon te voelen, ga dan weer terug naar de persoon waar je veel om geeft. Als je vervolgens weer liefdevolle acceptatie voelt, ga dan weer terug naar de persoon voor wie je negatieve gevoelens hebt.
 • Je kunt daarna nog verder uitbreiden met nog meer personen die je wel of niet kent, mensen waar dan ook in de wereld die lijden en behoefte hebben aan vriendelijkheid en liefde, alle levende wezens op deze planeet en de planeet zelf.
 • Probeer bij al deze personen je aandacht te richten op de gevoelens van liefdevolle acceptatie die je ervaart door het uitspreken van jouw wens. Laat deze uitspraak zich door je hele lichaam, geest en hart verspreiden.
 • Tot slot kom je terug naar je eigen lichaam en je ademhaling en blijf je nog een poosje zitten, waarbij je aandacht schenkt aan jouw lichaam op dat moment, de gevoelens van warmte, vrijgevigheid en liefde die je in je hart voelt.

Door de loving kindness meditatie regelmatig te doen kun je negatieve emoties en gevoelens die je wellicht al heel lang bij je draagt steeds meer loslaten. Het zorgt voor acceptatie van hoe dingen op dit moment zijn. Het culiveren van loving kindness kan hierdoor erg bevrijdend zijn, als je niets probeert te forceren en goed naar jezelf blijft luisteren.

Ik wens je heel veel liefde toe. De wereld heeft het nodig!

Liefs, Femke

Volg mij ook op Facebook en Instagram!