Wat is meditatie?

Onze geest is vaak vol met gedachten, gevoelens, zorgen en dagdromen. Vaak wordt je praktisch de gehele dag door geregeerd door je geest. Ga maar eens bij jezelf na: hoe vaak sta je onder de douche je dag te overdenken? Hoe vaak kom je ergens aan en kun je niet meer herinneren hoe je er precies gekomen bent omdat je in gedachten verzonken was? Hoe vaak ben je met iemand in gesprek en registreer je niet wat hij of zij zegt, omdat je in gedachten met iets anders bezig bent?

Wat is meditatie?

Je kunt in de allerbeste omstandigheden leven, maar als je constant in gedachten bezig bent met dingen uit het verleden of je zorgen maakt om de toekomst, ben je vaak niet echt gelukkig. Meditatie is een middel om je geest te kalmeren en innerlijke vrede te creëren en zo echt geluk te ervaren. Voorbij de ‘denkende geest’ is er namelijk stilte. Dit is het niveau waar vanuit al die gedachten beginnen. Het bereiken van dat niveau wordt gezien als de essentie van meditatie.

Leven in het nu

Als je regelmatig mediteert, zal die woelige stroom van gedachten langzaam maar zeker steeds meer afnemen. Je geest voelt helderder en vol ruimte aan. Dit geeft een gevoel van geluk en tevredenheid. Maar meditatie stopt niet bij het meditatiekussen. Het helpt je namelijk ook in het dagelijkse leven met drukte en stress om te gaan. Je zult in staat zijn om meer in het ‘nu’ te leven, meer van het moment te genieten, zonder dat je in gedachten almaar bezig bent met andere dingen. Je zult je minder laten beïnvloeden door externe factoren. De kwaliteit van je leven, en de dingen die je daarin doet, neemt daardoor toe.

Meditatie en spiritualiteit

De meeste mensen definiëren zichzelf aan de hand van factoren die buiten henzelf liggen. Door bijvoorbeeld hun uiterlijk, het werk dat ze doen, het huis en de buurt waar ze in wonen, welke vrienden ze hebben, hun familie(geschiedenis), gebeurtenissen in het verleden, omstandigheden in het heden, wat andere mensen van ze vinden etc. Al deze zaken en meer maken deel uit van hun identiteit en vormen het ego. Echter, al deze zaken zijn uiteindelijk vergankelijk. Vroeger of later zullen ze allemaal aftakelen en uiteindelijk geheel verdwijnen. Dit betekent dat het ego eigenlijk altijd onder druk staat. Immers, op ieder moment bestaat de kans dat een, of meerdere, van deze zaken wegvalt. En dit veroorzaakt een gevoel van angst. Als reactie daarop proberen veel mensen hun ego zoveel mogelijk te beschermen.

Maar het ego is uiteindelijk maar een heel beperkte vorm van identiteit. Voorbij het ego is er namelijk een diepere identiteit; je ware zelf. Dit is je meest innerlijke kern, die niet afhankelijk is van al die externe factoren. Dit wordt ook wel je pure bewustzijn genoemd. De zoektocht naar je ware zelf is de essentie van spiritualiteit.

Op het moment dat je je bewust wordt van je ware zelf, zal je vrij zijn van veel van de angsten die je in je dagelijkse leven teisteren. Bewust zijn van je zelf geeft een gevoel van innerlijke vrede, een gevoel van zekerheid dat niet afhankelijk is van dagelijkse gebeurtenissen en omstandigheden. Je zult ook minder gefocust zijn op het beschermen van je ego. Je streeft de goedkeuring van anderen minder na, zult minder materiële eigendommen willen vergaren en je minder druk maken om sociale status. Ook neemt het gevoel van verbondenheid met je medemens toe. Kortom, je bent gelukkiger.

Meditatie is een manier om je ware zelf te leren kennen. Door meditatie wordt je je bewust van je innerlijke, ware, zelf. Je bent bewust van je ‘zijn’; je creëert bewustzijn. Je kunt meditatie dus zien als een belangrijke spirituele oefening.

De staat van verlichting

In het begin zullen de momenten van bewustzijn heel kort zijn. Misschien slechts een paar seconden, voordat je geest weer de overhand neemt en verleden en toekomst weer de boventoon gaan voeren. Maar hoe meer je mediteert en hoe meer je in je dagelijks leven het moment, dít moment, werkelijk zult beleven en daarmee je ware zelf zult voelen, hoe meer puur geluk je zult ervaren. Je bent vrij van je problemen en je lijden. Op het moment dat dit jouw natuurlijke staat van zijn is, hebt je de staat van verlichting bereikt.