Beter presteren door mediteren

Regelmatig mediteren heeft veel positieve effecten die kunnen helpen bij bijvoorbeeld werk of studie.

Verbeteren van concentratie

Bij de meeste meditatieoefeningen focus je je geest op een specifiek object, bijvoorbeeld je ademhaling of een mantra. Hierdoor wordt je geest stiller. En met een stille geest kun je je beter concentreren. Regelmatig mediteren heeft daarom tot gevolg dat je concentratievermogen verbetert.

Besluitvormingscapaciteit

Stress veroorzaakt een fight or flight reactie. Kenmerkend daarbij is dat er geen ruimte is tussen de stimulus (datgene wat de stress veroorzaakt) en de respons (jouw reactie daarop). Als gevolg hiervan zul je in stressvolle situaties sneller geneigd zijn impulsief te reageren in plaats van je beslissing goed door te denken. In een professionele omgeving kan dit logischerwijs zeer nadelige gevolgen hebben. Meditatie helpt je je gedachten te controleren en dingen in het juiste perspectief te zien en daardoor stress te verminderen. Dit helpt je op de werkvloer beter doordachte keuzes te maken.

Creativiteit

We leven met onze geest veel te vaak in de toekomst of juist in het verleden. Als je je energie besteedt aan zaken die in het (verre of zeer nabije) verleden hebben plaatsgevonden, of aan zorgen om de toekomst, blijft er weinig ruimte over voor spontaniteit en creativiteit. Meditatie helpt je meer in het nu te leven en daardoor je creatieve potentieel beter te benutten.

Cognitieve vaardigheden

Regelmatig mediteren zorgt voor een meer frisse, alerte en uitgeruste geest. En het leidt tot bepaalde fysieke, blijvende, veranderingen in de hersenen. Dit heeft tot gevolg dat het korte- en lange termijn geheugen, de concentratie en verbale capaciteiten verbeterd worden. Daarnaast vergroot meditatie het probleemoplossend- en besluitvormingsvermogen.

Luisteren

Een drukke geest leidt af van het moment zelf. Een drukke geest staat luisteren dan ook in de weg. Hoe kun je echt naar iemand luisteren (en daarna de juiste reactie geven) als je geest zich op van alles focust behalve op het moment zelf? Meditatie helpt je je aandacht op het nu te houden en creëert daarmee stilte en ruimte voor de persoon die tegenover je zit. Een groot deel van de communicatie tussen mensen vindt bovendien plaats op een non-verbaal niveau. Een stille, alerte geest pikt deze non-verbale signalen veel sneller op dan een geest die al met de opdracht van volgende week bezig is.

Intuïtie

De meeste mensen kennen het gevoel dat hun intuïtie hen iets wil zeggen. Iets in het lichaam, op een ander niveau dan de denkende geest, wil je iets duidelijk maken. Echter, bij de meeste mensen is de geest zó aanwezig, dat de intuïtie overstemd wordt. Ze zijn zo druk in hun hoofd bezig, dat ze de signalen die hun intuïtie afgeeft niet horen. Meditatie helpt de aandacht van de geest af te leiden en meer naar binnen, in het lichaam, te richten. Het creëert daardoor ruimte voor intuïtie.

Kortom, meditatie verhoogt je productiviteit

Door te mediteren wordt de geest stiller en het lichaam meer ontspannen. Mediteren creëert rust, waardoor je je geestelijk en lichamelijk minder vermoeid zult voelen. Daarnaast verbetert meditatie de cognitieve vaardigheden, concentratie en besluitvormingscapaciteit. Je creativiteit en intuïtie krijgen meer ruimte en je bent in staat beter met je collega’s te communiceren. Al deze zaken dragen bij aan een hogere productiviteit op de werkvloer.

Meer voordelen van mediteren:

Controle over gedachten en gedrag
Omgaan met stress
Invloed van meditatie op de gezondheid
Meditatie en relaties
Meditatie en geluk