Loving kindness meditatie

Een diep gevoel van compassie voor jezelf, je omgeving en uiteindelijk elk levend wezen in dit universum – dit is het doel van Loving Kindness meditatie. Het is een meditatietechniek gericht op het ontwikkelen van een gewoonte van egoloze, onvoorwaardelijke, pure liefde. Het beoefenen van loving kindness meditatie heeft een positieve invloed op je houding en gedrag in het dagelijkse leven, omdat het de kwaliteit van loving acceptance – liefdevolle acceptatie – ontwikkelt.

Hoe werkt loving kindness meditatie?

Loving kindness meditatie begint met het ontwikkelen van liefdevolle acceptatie naar jezelf toe. Pas als je deze gevoelens oprecht voor jezelf voelt, ga je verder met het uitbreiden van deze gevoelens naar anderen. In de eerste instantie zijn dit personen die je respecteert en waarvan je houdt of waar je een gevoel van vriendschap voor voelt. Daarna is het een persoon waar je neutrale gevoelens voor hebt. Bijvoorbeeld iemand in je straat, of de persoon die je te woord staat in bijvoorbeeld een winkel of de bank. Tot slot probeer je het gevoel uit te breiden naar een persoon waarvoor je negatieve of vijandige gevoelens koestert.

Naarmate je diepere gevoelens van liefdevolle acceptatie naar jezelf en naar de verschillende categorieën personen ontwikkelt, zul je zien dat je in het dagelijkse leven ook steeds minder het gevoel hebt dat er afstand is tussen jou en andere mensen. Of dat er grote verschillen zijn tussen jullie. Het beoefenen van loving kindness meditatie helpt barrières in jezelf en ten opzichte van anderen af te breken.

Hoe kan ik gevoelens van liefdevolle acceptatie opwekken?

Je kunt op verschillende manieren gevoelens van liefdevolle acceptatie opwekken:

 • Door middel van visualisatie – zie jezelf, of de andere persoon, vol met vreugde zijn en naar je lachen
 • Door middel van reflectie – reflecteer op de positieve eigenschappen van jezelf of de andere persoon. Denk aan positieve dingen die jij of zij hebben gedaan
 • Door middel van het herhalen van een positieve uitspraak – bedenk voor jezelf of de ander een uitspraak die een positieve betekenis heeft of die positieve gevoelens oproept. Herhaal deze uitspraak voor jezelf.

Dit zijn hulpmiddelen om gevoelens van liefdevolle acceptatie op te wekken. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je deze gevoelens probeert vast te houden en ze je lichaam, geest en hart laat doordringen.

Loving kindness meditatieoefening

Deze meditatieoefening gaat als volgt:

 • Ga in je favoriete meditatiehouding zitten en zorg ervoor dat je comfortabel zit, zodat je dat enige tijd vol kunt houden.
 • Richt je aandacht eerst een aantal minuten op je ademhaling. Adem in en uit vanuit je hart.
 • Probeer te achterhalen of er bepaalde negatieve gevoelens en emoties, spanningen en blokkades in je lichaam zijn. Bemerk of deze sensaties er zijn, maar hou er niet aan vast.
 • Kijk nu of er bepaalde uitspraken zijn die vanuit je hart naar boven komen en die uiting geven aan wat je oprecht voor jezelf wenst. Uitspraken die groot en algemeen genoeg zijn, zodat je ze uiteindelijk ook voor anderen kunt gebruiken.
 • Start nu met het voor jezelf herhalen van een positieve uitspraak. Bijvoorbeeld Mag ik vrij zijn van lijden en verdriet of Mag ik gezond en sterk zijn.
 • Focus je aandacht bij het herhalen van de uitspraak op de gevoelens van liefdevolle acceptatie die je ervaart.
 • Als je merkt dat je aandacht is afgeleid, breng deze dan voorzichtig weer terug naar het herhalen van de uitspraak
 • Je kunt nu verder gaan en een persoon in gedachten nemen voor wie je een diep respect en onvoorwaardelijke liefde voelt. Herhaal deze uitspraak voor deze persoon. Vervang de ‘ik’ in bovenstaande uitspraken door ‘jij’ of ‘hij’ of ‘zij’.
 • Doe ditzelfde achtereenvolgens voor een persoon die je als goede vriend beschouwt, een persoon ten opzichte waarvan je neutrale gevoelens hebt en een persoon voor wie je negatieve gevoelens hebt.
 • Als je het moeilijk vindt om voor deze laatste persoon deze uitspraak te doen, pas hem dan aan en zeg bijvoorbeeld: Zo goed als ik kan, wens ik dat hij/zij gelukkig mag zijn
 • Als je merkt dat je het moeilijk vind positieve gevoelens voor deze persoon te voelen, ga dan weer terug naar de persoon voor wie je een diep respect voelt. Als je bij deze persoon het gevoel van liefdevolle acceptatie weer voelt, ga dan weer terug naar de persoon voor wie je negatieve gevoelens hebt.
 • Probeer bij al deze personen je aandacht te richten op de gevoelens van liefdevolle acceptatie die je ervaart door het uitspreken van deze uitspraak. Laat deze uitspraak zich door je hele lichaam, geest en hart verspreiden.
 • Probeer nu deze gevoelens uit te breiden, zodat ze uiteindelijk alle vormen van leven in het universum omvatten. Zonder uitzondering en onvoorwaardelijk.
 • Voel je verbondenheid met alle wezens, alle vormen van leven in dit universum.
 • Als je je er klaar voor voelt, open je ogen en kijk of je deze gevoelens gedurende de rest van de dag met je mee kunt dragen.

Andere meditatietechnieken:

Ademhalingsmeditatie
Mindfulnessmeditatie
Mantrameditatie
Geleide meditatie en visualisatie
Loopmeditatie