4 (heel) goede redenen om minder vlees te eten

Goede redenen om minder vlees te eten

Een van mijn goede voornemens voor 2017 was om minder vlees te eten. Nu, bijna halverwege het jaar (wat gaat de tijd bizar snel he?!), kan ik zeggen dat best goed lukt. Van de 7 warme maaltijden die wij in een week eten, zijn er gemiddeld zo’n 3 tot 4 zonder vlees. En als we al vlees eten, dan is dat over het algemeen niet heel veel. Maar waarom heb ik eigenlijk dit voornemen gemaakt? In ieder geval niet omdat ik vlees niet lekker vind (want dat vind ik zeker wel). Maar er zijn wel een aantal heel goede andere redenen om minder vlees te eten. Lees je mee?

Redenen om minder vlees te eten

Toen ik begon met minder vlees eten, was dat voornamelijk omdat ik wist dat het eten van vlees niet per se heel goed voor je gezondheid is. Maar hoe meer ik me erin verdiepte, hoe meer ik er achter kwam dat er daarnaast ook nog heel goede andere redenen zijn om minder vlees te eten.

De vleesindustrie zorgt voor veel dierenleed

Hoe je het ook wendt of keert, bij het eten van vlees komt een hoop dierenleed kijken. Al is het alleen al de doodsangst van het dier als het geslacht wordt – wat soms ook nog eens in heel slechte omstandigheden wordt gedaan (wat nog niet zo lang geleden in een slachthuis in België heel pijnlijk duidelijk werd). En alle goede initiatieven die er zijn ten spijt, het overgrote gedeelte van de dieren leven nog steeds in onnatuurlijke en soms erbarmelijke leefomstandigheden, waarbij ze veel te dicht op elkaar leven, weinig of geen bewegingsruimte hebben en nooit buiten komen.

De vleesindustrie heeft een enorme op het milieu en het klimaat

Klimaatverandering is een realiteit. Bij de spijsvertering van koeien komt methaan (een krachtig broeikasgas) vrij. Er komt hierdoor wereldwijd net zoveel broeikasgassen vrij als dat vrijkomt door de alle transport (auto’s, vliegtuigen, boten) bij elkaar.

Maar het houdt daar helaas nog niet op. Koeien, varkens, kippen en ander vee hebben natuurlijk eten nodig. En voor de productie van dat eten is veel landbouwgrond of grond om te grazen nodig. Hiervoor worden grote oppervlakken oerwoud en bossen gekapt. Ook is er veel water nodig voor de productie van vlees, wat een enorme impact heeft op de soms beperkte zoetwatervoorraad in bepaalde delen van de wereld. Tot slot produceren al die dieren ook de nodige afval (mest), wat zeker bij grote boerenbedrijven tot soms ernstige vervuiling van de nabije leefomgeving en natuur kan leiden.

Vlees is niet heel goed voor je gezondheid

Nog niet zo heel lang geleden kwam de wereldgezondheidorganisatie (WHO) met de conclusie dat rood – en bewerkt vlees de kans op bepaalde soorten kanker vergroot. Daarmee staan deze voedingsmiddelen in hetzelfde rijtje als tabaksrook, asbest en plutonium (!). Ook blijkt uit talloze onderzoeken dat de consumptie van vlees gelinkt is aan overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten en beroertes.

Daarnaast wordt er bij de grootschalige veeteelt veel gebruik gemaakt van antibiotica. Want veel dieren bij elkaar vergroot natuurlijk de kans op ziektes. Dit antibioticagebruik leidt ertoe dat er steeds meer antibioticaresistentie ontstaat, waardoor het risico op niet te behandelen ziektes en infecties bij mensen ook steeds groter wordt.

Oneerlijke verdeling van voedsel tussen rijke en arme landen

Zoals eerder gezegd heeft vee natuurlijk voedsel nodig. In de grootschalige veehouderij worden vooral soya en granen hiervoor gebruikt (in plaats van gras). Deze gewassen worden veelal in ontwikkelingslanden verbouwd. In plaats van het voeden van de lokale bevolking, worden ze gebruikt als veevoer. Het vlees van dit vee eindigt vooral in de meer ontwikkelde landen, waar toenemende welvaart voor een toenemende vraag naar vlees leidt. En doordat de vraag naar vlees nog steeds toeneemt, neemt ook de vraag naar soya en granen als veevoer toe. Hierdoor worden deze voedingsmiddelen steeds duurder en zijn ze door mensen in ontwikkelingslanden steeds minder goed te betalen.

Nog niet overtuigd?

Kijk dan ook eens de documentaire ‘What the health’ (even zoeken op youtube of via Netflix). Als je na het kijken van deze documentaire nog niet overtuigd bent, dan hou je wel echt heel erg veel van vlees. Ik ben er in ieder geval echt nog meer door overtuigd van geraakt dat het eten van vlees (maar eigenlijk alle dierlijke producten) niet zo goed voor je is. Dus nog minder vlees eten? Zeker weten!

Liefs, Femke

Volg mij ook op Facebook en Instagram!